Zen Cats Association Inc

Copyright ©2014  Zen Cats Association Inc.  All rights reserved  

Donations

If you would like to make a donation click the button below

Home Cats in the Philippines The Basics Events IPAKAPON Huwag Itapon! Busting Some Myths Gallery Contact Us Related Legislation

Isang napakabuting pagbabago

Ang hindi mapigilang pagbubuntis ay ang dahilan ng pagdami ng mga pusa, maging alaga man o gala, halos hindi na maagapan. Tuloy, palala nang palala ang problema ng pagpapakain at pagbibigay ng wastong tirahan para sa kanila.

Ang pagkapon ay isang mabisang paraan sa pagpigil ng pagdami ng mga alagang hayop. Ang pusa ay maaaring nang kapunin kapag umabot . na sa 6 na buwang gulang.

Ang spaying ay ang pagkapon sa babaing hayop. Tinatanggal ng beterenaryo ang obaryo upang huwag nang mabuntis.

Ang neutering naman ay ang pagkapon sa lalaking hayop. Tinatanggal ng beterinaryo ang bayag upang huwag nang makabuntis.

Magiging mas malusog at malambing ang inyong alagang pusa kapag ito ay nakapon. Mababawasan din ang kanilang mga ugaling di kanais-nais, tulad ng:

Pakikipag-away

Paglalayas

Pagkamabangis

Pagkakalat ng regla

Pagmamarka ng teritoryo

Pag-iingay kapag sila ay nagnahanap ng talik

Bukod sa mga benepisyong ito, maiiwasan ang paglaganap ng rabis at iba pang mga sakit na nakukuha ng hayop kapag ito ay nangangalkal ng basura sa kalye.

Ang lunas sa sobrang pagdami ng pusa, lalo na ang mga walang tirahan, ay dapat nang isagawa ngayon. Huwag nang ipagpabukas ang pagpapakapon ng inyong mga pusa!

IPAKAPON, Huwag Itapon!

If a man aspires towards a righteous life, his first act of abstinence is from injury to animals

Leo Tolstoy (1828-1910)