Zen Cats Association Inc

Copyright ©2014  Zen Cats Association Inc.  All rights reserved  

Donations

If you would like to make a donation click the button below

Home Cats in the Philippines The Basics Events IPAKAPON Huwag Itapon! Busting Some Myths Gallery Contact Us Related Legislation

Haka-haka: Ang aking alaga ay tataba at magiging tamad.


Katotohanan: Halos lahat ng mga alagang hayop ay tumataba at nagiging tamad dahil sa labis na pagkain o pagpapakain ng kanilang mga tagapag-alaga at kawalan ng sapat na ehersisyo.


Haka-haka: Mas mainam kung makapanganak muna ng isang beses bago ipakapon.


Katotohanan: May mga ebidensiyang medikal na nagpapakitang mas mainam ang pagkapon bago pa mabuntis ang aso o pusa. Maraming beterinaryo ngayon na nagsasagawa ng maagang pagkakapon sa mga alagang hayop (pagsapit ng ika-walong linggo mula ng ito'y ipanganak). Makipag-ugnayan sa inyong beterinaryo ukol sa nararapat na panahon para sa mga ganitong pamamaraan.

Haka-haka: Kailangang masaksihan ng aking mga anak ang himala ng panganganak. 


Katotohanan: Kahit na masaksihan pa ng ating mga anak ang panganganak ng kanilang alagang aso o pusa, ang tanging aral na matututunan nila ay pinararami at itinatapon ang mga hayop depende sa kung ano ang maginhawa para sa mga nakatatanda. Bagkus, mas mabuting ipaliwanag sa mga bata na ang buhay ang tunay na himala, at ang pagpigil sa pagbubuntis sa ilan sa ating mga alaga ay maaaring makasagip sa buhay ng iba pa. Maaari nating gawin ang pagkupkop sa isang nagbubuntis na hayop mula sa isang “animal shelter” o bahay-ampunan ng mga hayop.

Haka-haka: Pero may lahi o “breed” ang alaga ko.


Katotohanan: Isa sa bawat apat na alagang hayop na dinadala sa mga “animal shelters” sa ating bansa ay may lahi. Napakaraming aso at pusa sa ating bansa, may lahi man o hindi.

Haka-haka: Ayokong mabawasan ang pagkalalaki ng aking lalaking aso o pusa.


Katotohanan: Ang ating mga alagang hayop ay walang konsepto ng pagyayabang o pagdududa sa kanilang kasarian. Ang pagkakapon ay hindi makababawas sa kanilang kasarian. Hindi rin sila makararanas ng anumang negatibong emosyon o reaksyon sa kanilang pagkakakilanlan.

Haka-haka: Pero ang aking aso (o pusa) ay espesyal, at gusto kong magkaroon ng isang tuta (o kuting) na katulad niya.


Katotohanan: Ang isang aso o pusa ay kanais-nais na maging isang alaga, ngunit hindi ibig sabihing ang kanyang magiging anak ay magiging eksaktong gaya niya. Maging ang mga propesyonal na “breeders” man ay hindi nakatitiyak na kanilang makukuha ang nais nilang kalidad sa mga ipanganganak na tuta o kuting. At lalong higit na maliit ang posibilidad para sa isang tagapag-alaga lamang. Sa katunayan, ang mga di kanais-nais na katangian ang maaaring mamana ng mga tuta o kuting.

Haka-haka: Malaki ang magiging gastos ko kung ipapakapon ko ang aking alaga.


Katotohanan: Ang gastos sa pagpapakapon ay depende sa kasarian, laki, at edad ng alagang hayop, gayun din sa bayad sa serbisyo ng beterinaryo at iba pang mga bagay. Ngunit ating tandaan na anuman ang halaga ng gastos sa pagpapakapon, isang beses lamang ito at maraming magandang idudulot. Mas matipid ito kumpara sa gastos sa pagpapanatili ng maayos na kalusugan ng mga bagong anak na tuta o kuting at ina nito. Ang dalawang buwang pagbubuntis at dalawang buwang pag-aalaga sa mga tuta at kuting hanggang maiwalay sa ina ay magdudulot ng dagdag na gastos sa pagkain at serbisyo ng beterinaryo, lalo pa kung may lilitaw na komplikasyon o kung sila ay magkakasakit. Mahalagang tandaan na ang gastos sa pagpapakapon ay napakaliit na halaga lamang ngunit napakalaking benepisyo naman sa kalusugan ng inyong alaga. Nakakatulong din ito sa pagpigil sa di inaasahang pagbubuntis at pagdami ng mga napapabayaang hayop.


Pagkakapon: Haka-haka at Katotohanan